Klatring:

I sommar har Håkon Hansen bolta fleire klatreruter på Flåto og Rullestad. Erfarne klatrerar seier at dette nokre av dei finaste klatrerutene i distriktet. Neste sommar vert tilboda utvida og Håkon tilbyr kurs for både nybyrjerar og erfarne klaterar. Ta kontakt med Rullestad Aktiv Fritid tlf.91318271 dersom du ynskjer meir informasjon om klatringa.

 
Klatring1KLatring2