Åkrafjorden Landskapspark:

I 2006 vart Åkrafjorden Landskapspark stifta. I samråd med prinsippa for Geoturisme ynskjer lokale næringsdrivande og grunneigarar i Åkrafjorden at formålet med deltaking i Landskapspark prosjektet vert styrt av prinsippet utvikling “nedanifrå og opp”, slik at lokalsamfunnet definerer rammar for ei utvikling av landskapsparken i Åkrafjorden.

Dei siste åra har Fylkesmannen i Hordaland løyvd pengar til Landskapsparken. I 2009 fekk me midlar til restaurering av postvegen og til turstien rundt Rullestadvatnet .

Logo til Landskapspark