Rullestadjuvet

Då E-134 vart lagd i tunnel i 2006 vart trafikken lagt utanom Rullestadjuvet  opna det seg fine turløyper gjennom Rullestadjuvet.

Postvegen:  I 2009 vart også den gamle postvegen ferdigrestaurert. Postvegen vart bygd i 1870 og blei nytta til posttrafikken mellom Fjæra og Hardanger/Austlandet. Postvegen er nå ein populær turveg. Sommaren 2009 starta Rullestad Aktiv Fritid med guida turar på vegen. Dette tilbodet vert også tilgjengeleg i 2010. Postvegen startar ved brua på Skrommegarden og går gjennom Rullestadjuvet og endar opp ved gardstunet på Rullestad.

Jettegrytene: I Rullestadjuvet finn ein også nokre av Nor-Europas største jettegryter. Dette er djupe gryter i fjellet som vart til under siste istid. Is, stein og grus saman med rennande vatn laga jettegrytene.

Postvegen2

 Postvegen