Rullestad ligg mellom vakre fjell inst i Åkrafjorden. Naturen rundt er som skapt for den som set pris på friluftsliv og aktiv fritid. Det er mange fine turløyper i området, og bygda ligg i starten av Haugesund Turistforening sine merka turløyper i indre Etnefjellet. Rullestad er inngangen til Åkrafjorden Landskapspark og ligg tett inntil Folgefonna Nasjonalpark.

I bygda er det mange kulturminne som er verdt eit besøk. Opp Rullestadjuvet går postvegen som vart bygd på 1800-talet. I tillegg går gamle E-134 gjennom den ville naturen i Rullestadjuvet. Her finn ein også nokre av dei største jettegrytene i Nord-Europa. På Halvfjordingen på Rullestad kan ein overnatte i høgstandard utleigehytter.

Ein kan også overnatte i bubil/campingvogn eller telt på tilrettelagd oppstillingsplass. For dei som er glad i vakker natur, frisk luft og som likar å bruke kroppen sin er Rullestad verdt eit besøk.